Spis Treści

KURS PYTHON 

cartoon python

 1. Wprowadzenie do Pythona.
 2. Instalacja i konfiguracja środowiska.
 3. Pierwszy Program
 4. Listy, krotki i słowniki.
 5. Pętle (while, for) i instrukcje warunkowe.
 6. Funkcje
 7. Operacje na plikach.
 8. Programowanie obiektowe.
 9. Biblioteki Pythona (numpy, pandas, matplolib, keras),
  import modułów.
 10. Przedstawienie możliwości biblioteki TensorFlow.

KURS DATA SCIENCE

Robot

 1. Instalacja programu Microsoft Excel
 2. Interfejs programu Microsoft Excel
 3. Badanie statystyczne zbioru danych w programie Microsoft Excel
 4. Uzupełnianie brakujących wartości.
 5. Klasyfikacja cech na podstawie danych
 6. Instalacja programu Orange
 7. Interfejs programu Orange
 8. Załadowanie pliku z danymi do programu Orange.
 9. Wizualizacja danych za pomocą odpowiednich widżetów programu Orange
 10. Instalacja programu KNIME
 11. Interfejs programu KNIME
 12. Załadowanie pliku z danymi do programu KNIME
 13. Wykorzystanie węzła „Kalkulator domeny”
 14. Podział pliku na część treningową i część testową
 15. Wykorzystanie węzłów analitycznych